Børgefjellseminaret 2016 - 9. mars i Røyrvik

 


Vi ønsker velkommen til årets Børgefjellseminar den 9. mars i Røyrvik.

Årets hovedterma er verdiskaping i randsonen av verneområder med fokus på økt verdiskaping gjennom merkevarestrategi, besøksforvaltning og samarbeid.


(Publisert:05.02.2016)