Børgefjell rundt 2015.

Besøk på Strandli gård hvor det ble gitt informasjon om tilbudet. Foto: Are Halse
Besøk på Strandli gård hvor det ble gitt informasjon om tilbudet. Foto: Are Halse

Da er "Børgefjell rundt" gjennomført for første gang. Totalt 31 personer deltok på turen fra Røyrvik i sør til Susendal i nord. Turen gikk via Skorovatn, Namsskogan, Fiplingdal og Hattfjelldalen.

På turen ble mange lokale tilbydere av reiselivsprodukter besøkt. Det ble gitt informasjon om eksisterende tilbud i områdene og framtidige planer. Det ble mye informasjon om Børgefjell nasjonalpark og områdene rundt nasjonalparken, innfallsportene ble besøkt og planer for videre utvikling diskutert. Det ble også en del nye bekjentskaper på turen som kanskje kan medføre økt samarbeid.

Det ble servert mye god lokal mat underveis.

Konklusjonen fra seminaret ble at det er interesse for videre samarbeid mellom aktørene rundt Børgefjell, det må settes realistiske mål for samarbeidet som må utvikles over tid. En arbeidsgruppe nedsettes for å arbeide videre med konkrete forslag til samarbeidsområde.

Arrangementskomiteen takker alle deltagere og bidragsytere for turen.

Her noen bilder fra turen, alle foto ved Are Halse.

Turen startet i storgamma på Vaegkie

Turen startet på Vaegkie i den nye storgamma hvor nestleder i nasjonalparkstyret Bjørn Ivar Lamo ønsket velkommen. Det ble informert om formålet med seminaret, nasjonalparkstyrets rolle, lokale tilbud, Vaegkie, reisemålsutvikling i Røyrvik mm. 

Før turen gikk videre til innfallsporten ved Namsvatnet hadde Algot Jåma omvisning på Vaegkie for deltagerne. På turen til Namsvatnet informerte Børgefjellfoten ved Jorunn Vollmo om sine tilbud med overnatting, salg av jakt og fiske, båtrute og matservering. 

På Visit Børgefjell ble det servert lunch, her ble det informert om Fjellrevsenteret, Visit Børgefjell, Røyrvik fritid og Børgefjellsenteret før turen gikk videre via Skorovatn

På bussen hadde Namsskogan fjellstyre, Namsskogan familiepark, Visit Namsskogan og Namdal Bruk foredrag om sine virksomheter, da også sett i sammenheng med evt. framtidig samarbeid med andre aktører. På turen ble innfallsportene på Smalåsen, Tomasvatnet og Simskaret besøkt. I Simskaret informerte Ragnhild Sparrok Larsen om sine tilbud og planer.

Etter middag viste Steinar Johansen bilder fra den nye Børgefjellboka og fortalte om ulike områder i Børgefjell før gruppen tok en oppsummering og diskusjonen om vegen videre. 

Dag 2 startet på Strandli gård i Fiplingdal med informasjon fra driverne som fortalte om historien ved etablering av virksomheten og planene framover. Statskog som grunneier informerte også om sin virksomhet i området og sine tanker for videre utvikling og deltagelse.

Fra Fiplingdal til Susendal ble gruppe informert om tilbud, historie og severdigheter. Ansgard Kleven fra Helgeland musesum guidet gruppen opp til Susendal med påfyll av mye historisk stoff. På bussen ble det også gitt informasjon fra Gryteselv Fjellgård, Sæterstad gård, Byrkije Kjøtt m.fl.

På Furuheim gård i Susendal ble gruppen orienter om bedriften før det ble servert en "Fjellfolktallerken" til lunch. Denne bestående av lokale råvarer.

På Furuheim gård ble inntrykk fra turen oppsummert og veien videre for evt. samarbeid ble diskutert. Turen ble avsluttet med guiding tilbake til Trofors.

(Publisert:16.10.2015)