Børgefjell rundt - seminar om reiseliv rundt Børgefjell

Mot Golvertind
Mot Golvertind, Foto: Steinar Johansen

13. og 14. oktober arrangerer "Børgefjellkommunene" i samarbeid med nasjonalparkstyret et inspirerende seminar om reiseliv rundt Børgefjell. Et av målene er at reiselivsaktørene rundt Børgefjell skal bli bedre kjent med området og de ulike tilbudene som finnes i og rundt nasjonalparken.

Formålet med seminaret er:

 • At aktører rundt Børgefjell skal bli kjent med hverandre.
 • Få kunnskap om eksisterende tilbud.
 • Skape en arena for framtidig samarbeid på tvers av grenser.
 • Økt kunnskap om Børgefjell.
 • Skape grobunn for samarbeid om produkter.
 • Avklare interesse for etablering av felles forum for utvikling av reiseliv

 

 • Seminaret gjennomføres ved at vi kjører buss rundt Børgefjell hvor vi besøker tilbydere og steder. På de ulike plassene vi stopper vil det bli informert om tilbudene. 
 • På bussen vil det bli foredrag om ulike tema relatert til området vi befinner oss i, samt forskjellige fagtema.
 • Overnatting og middag på Børgefjellskolen.
 • Bussturen vil gå fra Røyrvik til Susendal. For mer informasjon om reiserute og aktiviteter viser vi til eget program.
 • Ingen egenandel for deltagelse.
 • Påmelding innen 01. oktober 2015 til:

 

Arrangør Telefon Epost
Grane næringsutvikling AS     41 59 64 90       daglig.leder@granenu.no
Hattfjelldal Vekst AS 99 26 99 82 oyvind.nes@hattfjelldalvekst.no
Namsskogan kommune 91 84 26 73 per.arne.rustad@namsskogan.kommune.no  
Joma Næringspark AS 90 06 57 55 jnas@online.no


For invitasjon og program trykk her


 

        

(Publisert:18.09.2015)