Vedtekter

Høst i OrvassdalenVedtektene gir rammene for nasjonalparkstyret sitt arbeid som forvaltningsmyndighet. Vedtektene finner du her