Rådgivende utvalg

Følgende interessegrupper og organisasjoner er representerte i rådgivende utvalg:

  • Namsskogan fjellstyre
  • Røyrvik fjellstyre
  • Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag/Nordland
  • NJFF avd. Nord-Trøndelag/Nordland 
  • Statskog SF Fjelltjenesten
  • Statskog SF
  • Byrkije Sijte
  • Tjåehkere Sijte
  • Svenske samebyer

 

Vedtekter for rådgivende utvalg finner du her

(Publisert:14.10.2013 Sist endret:17.11.2014)