Arbeidsutvalg

Styret har nedsatt et arbeidsutvalg. Etter styrevedtektene kan arbeidsutvalget behandle saker som ikke er av stor betydning for verneverdiene ellers som anses som kurrante ut fra tidligere forvalningspraksis. Arbeidsutvalget kan også forberede saker til styret.

Følgende personer utgjør arbeidsutvalget:

  • Stian Brekkvassmo, Namsskogan kommune
  • Bjørn Ivar Lamo, Grane kommune
  • Algot Peder Jåma, Sametinget.

.

(Publisert:14.10.2013 Sist endret:17.11.2014)