Nasjonalparkstyret

Byrkije nasjonalpaarhkeståavroe/ Børgefjell nasjonalparkstyre er oppnevnt av Miljøverndepartementet som forvaltningsmyndighet for verneforskrifta for:

  • Børgefjell/Byrkije nasjonalpark
  • Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde

 

Dokument som blir sendt inn til eller ut fra nasjonalparkstyret blir arkivert hos Fylkesmannen i Trøndelag. Derfor er postadressen til nasjonalparkstyret den samme som til Fylkesmannen i Trøndelag. Dette kvalitetssikrer arkivfunksjonen og gjør alle offentlige dokument knyttet til nasjonalparkstyret tilgjengelig gjennom Offentlig elektronisk postjournal (OEP).

Nasjonalparkforvalter for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark er sekretær for styret og har kontorsted i Røyrvik.