Tiltak og prosjekt

Hvert år gjennomfører verneområdeforvaltningen en rekke tiltak knyttet til vedlikehold, skjøtsel og tilrettelegging. Blåfjella/Skjækerfjella og Lierne nasjonalparkstyre søker om midler fra sentrale styresmakter til ulike prosjekt. Vanligvis er det SNO lokalt som gjennomfører eller administrerer gjennomføringen av deise prosjektene.. Lokale organisjasjoner, bygdeservice-selskap eller grunneiere er som regel sentrale i gjennomføring av de ulike prosjektene. 


(Publisert:28.11.2011 Sist endret:04.03.2013)

Oppstartede tiltak

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:04.03.2013)

Gjennomførte tiltak

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:04.03.2013)

Planlagte tiltak (tiltaksplaner)

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:04.03.2013)

Bestillingsdialog

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:22.02.2012)