Sakspapir / saksframlegg

Møtepapir med saksframlegg blir sendt ut til nasjonalparkstyret / arbeidsutvalget
i forkant av møtene Styret / utvalget har forvaltningsmyndighet og gjør endelig vedtak (se protokoll)

Nasjonalparkforvalteren forbereder saker for nasjonalparkstyret. Disse saksframleggene skal presentere søknaden / situasjonen, vise til aktuell lovhjemmel og presentere vurderingene og forslag til vedtak.


2012

Sakspapir / saksframlegg for 2012