Styredokument

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:07.03.2013)

Protokoll styremøter

Protokoll for styremøte er den offisielle møteboka for Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne nasjonalparkstyre.

Protokoll arbeidsutvalget

Protokoll for arbeidsutvalet for Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne nasjonalparkstyre er den offisielle møteboken for utvalget.

Sakspapir / saksframlegg

Møtepapir med saksframlegg blir sendt ut til nasjonalparkstyret / arbeidsutvalget i forkant av møtene Styret / utvalget har forvaltningsmyndighet og gjør endelig vedtak (se protokoll)