Arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget for Blåfjella/Skjækerfjella og Lierne nasjonalparkstyre består av 3 medlemmer. Arbeidsutvalget kan behandle saker som ikke har stor påvirkning på verneverdiene i nasjonalparkene.

Rolle Medlem
Leder Alf Robert Arvasli
Nestleder Vigids H. Belbo
Medlem Eva Anette Wilks