Planer og publikasjonerKongelig resolusjon

Kongelig resolusjon er et vedtak fattet av Kongen i statsråd. Vedtak om vern blir fattet som kongelige resolusjoner. For hvert verneområde er det også utarbeidet et forarbeid som grunnlag for vedtaket. Etter norsk statsskikk skal mange av de viktigste avgjørelsene formelt gjøres av «Kongen i statsråd». Avgjørelser som blir gjort av regjeringen samlet i statsråd under ledelse av Kongen, blir kal...

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:18.03.2013)

Forvaltningsplan

Her finner du forvaltningsplaner og forskrifter for forvaltningsområdene.  

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:11.05.2015)

Brosjyre og årsmelding

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:22.02.2012)

Forskrifter

Nedenfor finner du forskriftene for verneområdene.

(Publisert:07.03.2013 Sist endret:11.05.2015)