Kontakt

Elgokse i vinterland

 

 

 

 

 

 

 

Blåfjella/Skjækerfjella og Lierne Nasjonalparkstyre v/ Nasjonalparkforvalter Steinar Bach

Epost: steinar.bach@naturporten.no

Telefon: + 47 99 59 86 20

Besøksadresse: Lierne Nasjonalparksenter, 7882 NORDLI

Postadresse: Fylkesmannen i NT, Statens Hus, Postboks 2400, 7734 STEINKJER