Vedtekter

Det er fastsett eigne vedtekter for styret, styret sitt arbeid og forvaltninga. Vedtektene er fastsette av Miljøverndepartementet og gjeld kun for Ålfotbreen verneområdestyre. Alle verneområdestyre har eigne vedtekter.

Nederst på sida her finn du vedtektene for styret og stillingsinstruksen for verneområdeforvaltaren.