Sakspapir / saksframlegg

Møtepapir med saksframlegg vert sendt ut til nasjonalparkstyret / arbeidsutvalet
i forkant av møtet. Styret / utvalet har forvaltningsmynde og gjere endeleg vedtak (sjå protokoll)

Sekretariatet førebur saker for nasjonalparkstyret. Desse saksframlegga skal presentere søknaden / situasjonen, vise til aktuell lovhemel og presentere vurderingane og framlegg til vedtak gjort av sekretariatet.


2012

Sakspapir / saksframlegg for 2012

2013

Her finn de sakspapir til styremøta i 2013

Alf Erik Røyrvik (Publisert:11.04.2013)