Årsmelding for Ålfotbreen 2012

Forvaltaren har skrive ei kort og enkel årsmelding for Ålfoten landskapsvernområde 2012

Årsmeldinga kan de finne på denne sida.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:27.02.2013 Sist endret:12.10.2018)